TITLE

DESCRIPTION

[title_nd title=”WEEKTAAK” tag=”h1″ style=”subtitle” align=”left” color=”#a4a4a4″]
[title_nd title=”De groepslokalen voor de kinderen van groep 3-8 zijn ingericht als studielokalen.” tag=”h3″ style=”subtitle” align=”left” color=”#009eca”]
[divider_nd size=”big” align=”left” color=”#33b1d5″]

Op maandag krijgen de kinderen van groep 5-8 hun weektaak voor de basisvakken rekenen en taal die ze gedurende de keuze-uren zelfstandig moeten maken.

voorbeeld van een weektaak

Kinderen hebben een grotere motivatie, omdat ze zelf kunnen kiezen wanneer ze wel/niet werken. Door deze verantwoordelijkheid leren ze in de meeste gevallen meer in minder tijd.

 

De klas is kleiner waardoor het mogelijk is meer individuele begeleiding te geven op juist die gebieden waar differentiatie het belangrijkst is.

De groepsinstructies voor de vakken rekenen, taal, Engels, studerend lezen en begrijpend lezen worden in de groepslokalen gegeven.

 

In alle studielokalen zijn computers aanwezig — ook bij de kleuters. Wij streven ernaar om het computergebruik zoveel mogelijk te integreren in de methoden die wij gebruiken.

BASISSCHOOL

directeur: Henri Reijgersberg

mobiel: 06 - 498 745 89

e-mail: info@delareyschool.nl

bevoegd gezag: De Haagse Scholen

BRI-nummer: 19SI

schooltype: bo

profiel: kunstmagneet

DLR

adres: De la Reyweg 212

postcode: 2571 GH Den Haag

telefoon: 070 - 36 17 017

VHS

adres: Voorthuizenstraat 245

postcode: 2573 AH Den Haag

telefoon: 070 -36 17 017