TITLE

DESCRIPTION

stukje van visie/missie

De school heeft gemiddeld 250 kinderen.
Een mooie maat: iedereen kent elkaar.

[divider_nd size=”big” align=”center” color=” #33cc33″]
[title_nd title=”WIJ VAN DELAREY VINDEN …” tag=”h1″ style=”subtitle” align=”center” color=”#33cc33″]
[title_nd title=”Ieder kind telt.” tag=”h3″ style=”subtitle” align=”center” color=”#33cc33″]
[divider_nd size=”small” align=”center” color=”#33cc33″]

De DelaReyschool wil voor alle kinderen een samenleving, een gemeenschap zijn, waarvan ze het gevoel hebben dat ze er deel van uitmaken — meedoen. Erbij horen, geaccepteerd worden, niet worden buitengesloten om wat voor reden dan ook is een belangrijke pijler voor een gelukkig leven. Kindertijd is ook wat dit betreft leertijd.

De school streeft het ‘bij elkaar horen’ op verschillende manieren na. In de eerste plaats door de groepsstructuur. Verder is er de keuze-situatie. Tenslotte zijn er de tradities die een rol spelen in de bevordering van het gemeenschapsgevoel op school.

Het Sinterklaasfeest en het Kerstfeest in de maand december zijn mooie voorbeelden hiervan. Beide grootscheepse manifestaties vinden plaats in de gymzaal. Bij het Sinterklaasfeest verzorgen de kinderen van groep 1 tot en met 8 samen een circusvoorstelling voor de goedheiligman, terwijl bij het Kerstfeest elke groep een eigen taak heeft, zoals de kinderen van groep 3 die de kaarsjes aansteken die op de feestelijk gedekte tafels staan.

Waar het om gaat is dat kinderen de belangrijke momenten in het schoolleven met elkaar delen.

De aandacht voor het individu en de gelijkwaardigheid van kinderen zijn belangrijke uitgangspunten op de DelaReyschool. Dit geldt zowel voor het leren als voor het welbevinden. De school doet zijn uiterste best om aan beiden tegemoet te komen.

BASISSCHOOL

directeur: Henri Reijgersberg

mobiel: 06 - 498 745 89

e-mail: info@delareyschool.nl

bevoegd gezag: De Haagse Scholen

BRI-nummer: 19SI

schooltype: bo

profiel: kunstmagneet

DLR

adres: De la Reyweg 212

postcode: 2571 GH Den Haag

telefoon: 070 - 36 17 017

VHS

adres: Voorthuizenstraat 245

postcode: 2573 AH Den Haag

telefoon: 070 -36 17 017