TITLE

DESCRIPTION

[focus_title_nd title=”KIJK, IK KIES” color=”red” class=”nicdark_radius_left” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.delareyschool.nl%2Fkijk-ik-kies%2F|title:LINTJES|”]
[focus_title_nd title=”KIJK, IK SPEEL” color=”yellow” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.delareyschool.nl%2Fkijk-ik-speel%2F|title:KIKKERVISJES|”]
[focus_title_nd title=”KIJK, IK WERK” color=”blue” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.delareyschool.nl%2Fkijk-ik-werk%2F|title:SCHRIJVEN|”]
[focus_title_nd title=”KIJK, IK DEEL” color=”green” class=”nicdark_radius_right” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.delareyschool.nl%2Fdrie%2F|title:SINTERKLAAS|”]
[title_nd title=”DE DELAREY SCHOOL, EEN …” tag=”h1″ style=”subtitle” align=”left” color=”#a4a4a4″]
[title_nd title=”… openbare school” tag=”h4″ style=”subtitle” align=”left” color=”#9933cc”]
[title_nd title=”… àndere school” tag=”h4″ style=”subtitle” align=”left” color=”#cc3333″]
[title_nd title=”… kunst-magneet” tag=”h4″ style=”subtitle” align=”left” color=”#ffdd00″]
[title_nd title=”… ware ‘stadsschool'” tag=”h4″ style=”subtitle” align=”left” color=”#ff9900″]
[title_nd title=”…school op maat” tag=”h4″ style=”subtitle” align=”left” color=”#009eca”]
[title_nd title=”…vrij kleine school” tag=”h4″ style=”subtitle” align=”left” color=”#33cc33″]
[divider_nd size=”big” align=”centre” color=”#33b1d5″]
[title_nd title=”SCHOOLGIDS” tag=”h1″ style=”subtitle” align=”left” color=”#a4a4a4″]
[title_nd title=”Deze wettelijk verplichte gids verschaft (algemene) informatie aan ouders, andere opvoeders en belangstellenden.” tag=”h3″ style=”subtitle” align=”left” color=”#9933cc”]
[divider_nd size=”big” align=”left” color=”#9933cc”]
Arbo en veiligheid
Atelier
Betalingsregeling
Compensatieverlof
Computergebruik
De Haagse Scholen
Dure spullen
Een andere school
Een school op maat
Financiële bijdrage
Functielokalen
Godsdienstonderwijs
Gymzalen
I.C.T.
Inschrijven
Internetprotocol
Jeugdgezondheidszorg
Kinderopvang
Klachten
Kunstmagneet
Kweckplek
Leerlingen
Leerlingvolgsysteem
Maatschappelijke stage
Margedagen
Medezeggenschapsraad
Naschoolse opvang
Nieuwsbrief
Ooievaarspas
Openbaar onderwijs
Oudercommissie
Ouderhulp
Ouders
Overblijven
Passend Onderwijs
Personeelsleden
Pesten op school
Rapporten
Schoolmaatschappelijk werk
Schoolreis
Schooltandarts
Schooltijden
Schorsing
Sponsoring
Stagiaires
Stichting
onderwijsgeschillen
Studielokalen
Theater
Vakanties
Verhalenatelier
Verlof
Vervanging
Verwijdering
Voorschool
Voortgezet onderwijs
Vrijstelling
Vrijwilligers
Ziek kind
Zieke leerkracht
Zwemmen
[divider_nd size=”big” align=”center” color=”#33cc33″]
[title_nd title=”NIEUWSBRIEF” tag=”h1″ style=”subtitle” align=”left” color=”#a4a4a4″]
[title_nd title=”Zo’n drie keer per jaar verschijnt een nieuwsbrief met wetenswaardigheden van de afgelopen periode.” tag=”h3″ style=”subtitle” align=”left” color=”#ff9900″]
[divider_nd size=”big” align=”left” color=”#ff9900″]

De nieuwsbrief wordt samengesteld door enthousiaste ouders, ook zijn er bijdragen vanuit het team. De nieuwsbrief wordt volledig in kleur gedrukt en uitgedeeld aan de kinderen.

Voor belangstellenden is de meest recente nieuwsbrief ook te downloaden.


DOWNLOAD
stapel nieuwsbrieven van de DelaReyschool

Heb je een idee voor de nieuwsbrief? Meld je dan bij meester Jeroen. Hij kan je vertellen wanneer de deadline is voor de volgende editie.

BASISSCHOOL

directeur: Henri Reijgersberg

mobiel: 06 - 498 745 89

e-mail: info@delareyschool.nl

bevoegd gezag: De Haagse Scholen

BRI-nummer: 19SI

schooltype: bo

profiel: kunstmagneet

DLR

adres: De la Reyweg 212

postcode: 2571 GH Den Haag

telefoon: 070 - 36 17 017

VHS

adres: Voorthuizenstraat 245

postcode: 2573 AH Den Haag

telefoon: 070 -36 17 017