TITLE

DESCRIPTION

[title_nd title=”Van één losse letter naar meerdere hele zinnen.” tag=”h2″ style=”subtitle” align=”left” color=”#009eca”]
[divider_nd size=”big” align=”left” color=”#009eca”]

Aan het begin van het schooljaar komen de kinderen (net kleuters-af) hongerig naar groep 3.
Binnen een jaar kan iedereen een eigen verhaal schrijven.

vijf afbeeldingen van werk van kind uit groep 3
symbool KIJK, IK WERK

BASISSCHOOL

directeur: Henri Reijgersberg

mobiel: 06 - 498 745 89

e-mail: info@delareyschool.nl

bevoegd gezag: De Haagse Scholen

BRI-nummer: 19SI

schooltype: bo

profiel: kunstmagneet

DLR

adres: De la Reyweg 212

postcode: 2571 GH Den Haag

telefoon: 070 - 36 17 017

VHS

adres: Voorthuizenstraat 245

postcode: 2573 AH Den Haag

telefoon: 070 -36 17 017