TITLE

DESCRIPTION

[title_nd title=”SCHOOLPROFIEL” tag=”h1″ style=”subtitle” align=”left” color=”#a4a4a4″]
[title_nd title=”DelaRey is een kunstmagneetschool” tag=”h3″ style=”subtitle” align=”left” color=”#ffdd00″]
[divider_nd size=”big” align=”left” color=”#ffdd00″]

Een kunstmagneetschool is een basisschool die als een magneet de kunsten naar zich toetrekt.
Een school die behalve kenniscentrum ook atelier, theater of concertzaal is. Een school die vakdocenten en kunstenaars uitnodigt om binnen te komen.
Een kunstmagneetschool is een plek waar kinderen van groep 1-8 extra veel ervaring opdoen met kunst, zowel onder schooltijd als in de vrije tijd.

logo kunstmagneetscholen

In Den Haag zijn op dit moment acht scholen met het kunstmagneet-profiel. De belangrijkste pijler van dit profiel is een doorgaande lijn van groep 1-8 in een bepaalde kunst-activiteit. Op de tweede plaats komt de samenwerking met een kunst- of cultuurinstelling in de stad en tenslotte is er een verband tussen de activiteiten die binnen en buiten schooltijd plaatsvinden.

DelaRey legt binnen het profiel kunstmagneet al ruim tien jaar het accent bij muziek en is dus een Muziekmagneetschool. Het muziekonderwijs heeft met de ontwikkeling van het profiel een aantoonbare kwaliteitsimpuls gekregen.

 

Kinderen die een muziekinstrument bespelen, kunnen ook onder schooltijd oefenen in de keuze-uren die ze iedere dag hebben.

BASISSCHOOL

directeur: Henri Reijgersberg

mobiel: 06 - 498 745 89

e-mail: info@delareyschool.nl

bevoegd gezag: De Haagse Scholen

BRI-nummer: 19SI

schooltype: bo

profiel: kunstmagneet

DLR

adres: De la Reyweg 212

postcode: 2571 GH Den Haag

telefoon: 070 - 36 17 017

VHS

adres: Voorthuizenstraat 245

postcode: 2573 AH Den Haag

telefoon: 070 -36 17 017