TITLE

DESCRIPTION

[title_nd title=”OOK HANDIG” tag=”h1″ style=”subtitle” align=”left” color=”#a4a4a4″]
[title_nd title=”Hier vindt u relevante adressen en telefoonnummers en de meest gestelde vragen.” tag=”h3″ style=”subtitle” align=”left” color=”#9933cc”]
[divider_nd size=”big” align=”left” color=”#88169e”]
[title_nd title=”DE HAAGSE SCHOLEN” tag=”h4″ style=”subtitle” align=”left” color=”#9933cc”]

postadres: Postbus 61454, 2506 AL  Den Haag

bezoekadres: Johanna Westerdijksplein 1, Den Haag

telefoon: 070-306 5200

e-mail: info@dehaagsescholen.nl

[title_nd title=”DE RIJKSINSPECTIE” tag=”h4″ style=”subtitle” align=”left” color=”#9933cc”]

postadres: Postbus 501, 2700 AM  Zoetermeer

telefoon: 079-320 33 33

[title_nd title=”STICHTING ONDERWIJSGESCHILLEN” tag=”h4″ style=”subtitle” align=”left” color=”#9933cc”]

postadres: Postbus 8519, 3508 AD  Utrecht

telefoon: 030-280 95 90

e-mail: info@onderwijsgeschillen.nl

[title_nd title=”HCO • Haags Centrum voor Ondersteuning” tag=”h4″ style=”subtitle” align=”left” color=”#9933cc”]

postadres: Postbus 53509, 2505 AM  Den Haag

bezoekadres: Zandvoortselaan 146, Den Haag

telefoon: 070-448 28 28

e-mail: info@hco.nl

[title_nd title=”AFDELING LEERPLICHT GEMEENTE DEN HAAG” tag=”h4″ style=”subtitle” align=”left” color=”#9933cc”]

postadres: Antw.nr. 13028, 2501 VC  Den Haag

telefoon: 06-11 326 187 (Mevr. Nadia Lazaar)

[title_nd title=”CJG • Centrum Jeugd en Gezin” tag=”h4″ style=”subtitle” align=”left” color=”#9933cc”]

Jeugdgezondheidszorg afdeling Centrum

bezoekadres: Paviljoensgracht 1, Den Haag

telefoon: 070-7529602

e-mail: jgz.rc@ocw.denhaag.nl

website: www.cjgdenhaag.nl/centrum

[title_nd title=”DE SCHOOLTANDARTS” tag=”h4″ style=”subtitle” align=”left” color=”#9933cc”]

postadres: Calandstraat 1, 2521 AD  Den Haag

bezoekadres: Westeinde 128 b, Den Haag

(De praktijk is gevestigd op de tweede etage

en is bereikbaar met Randstadrail 2, 3 en 4.)

telefoon: 070-305 12 00

e-mail: informatie@jeugdtandzorgwest.nl

Waar blijven gevonden voorwerpen?

Het komt regelmatig voor dat kinderen een kledingstuk op school laten liggen. Onze conciërge bewaart dit enige tijd.

Doet de school aan sponsoring?

Nee, tot op heden maakt de DelaReyschool geen gebruik van sponsoring; er worden op deze wijze dus geen gelden verkregen. Als er in de toekomst wel gelden worden verkregen via sponsoring dan zullen die voor onderwijskundige doelstellingen worden gebruikt, na raadpleging van bestuur en de medezeggenschapsraad [MR].

Bij wie kan ik terecht als ik vragen heb?

Heeft u vragen over hoe het met uw kind gaat of op school of heeft u een klacht, neem dan contact op met de leerkracht van uw kind of met meester Henri.

Heeft u vragen over ouderparticipatie, wilt u meer weten over de oudercommissie of heeft u onderwerpen voor de nieuwsbrief, neem dan contact op met juf Els.

Heeft u vragen over financiën, wilt u informatie over het aanvragen van schoolmelk of wilt u een adreswijziging of nieuw telefoonnummer doorgeven, neem dan contact op met juf Conny of meester Henri.

Wilt u meer informatie over onze school? Er is een uitgebreid schoolplan ter inzage en natuurlijk kunt u altijd terecht bij een van de leerkrachten.

BASISSCHOOL

directeur: Henri Reijgersberg

mobiel: 06 - 498 745 89

e-mail: info@delareyschool.nl

bevoegd gezag: De Haagse Scholen

BRI-nummer: 19SI

schooltype: bo

profiel: kunstmagneet

DLR

adres: De la Reyweg 212

postcode: 2571 GH Den Haag

telefoon: 070 - 36 17 017

VHS

adres: Voorthuizenstraat 245

postcode: 2573 AH Den Haag

telefoon: 070 -36 17 017