TITLE

DESCRIPTION

SCHOOLGIDS
Deze wettelijk verplichte gids verschaft (algemene) informatie aan ouders, andere opvoeders en belangstellenden.
Arbo en veiligheid
Atelier
Betalingsregeling
Compensatieverlof
Computergebruik
De Haagse Scholen
Dure spullen
Een andere school
Een school op maat
Financiële bijdrage
Functielokalen
Godsdienstonderwijs
Gymzalen
I.C.T.
Inschrijven
Internetprotocol
Jeugdgezondheidszorg
Kinderopvang
Klachten
Kunstmagneet
Kweckplek
Leerlingen
Leerlingvolgsysteem
Maatschappelijke stage
Margedagen
Medezeggenschapsraad
Naschoolse opvang
Nieuwsbrief
Ooievaarspas
Openbaar onderwijs
Oudercommissie
Ouderhulp
Ouders
Overblijven
Passend Onderwijs
Personeelsleden
Pesten op school
Rapporten
Schoolmaatschappelijk werk
Schoolreis
Schooltandarts
Schooltijden
Schorsing
Sponsoring
Stagiaires
Stichting
onderwijsgeschillen
Studielokalen
Theater
Vakanties
Verhalenatelier
Verlof
Vervanging
Verwijdering
Voorschool
Voortgezet onderwijs
Vrijstelling
Vrijwilligers
Ziek kind
Zieke leerkracht
Zwemmen

BASISSCHOOL

directeur: Henri Reijgersberg

mobiel: 06 - 498 745 89

e-mail: info@delareyschool.nl

bevoegd gezag: De Haagse Scholen

BRI-nummer: 19SI

schooltype: bo

profiel: kunstmagneet

DLR

adres: De la Reyweg 212

postcode: 2571 GH Den Haag

telefoon: 070 - 36 17 017

VHS

adres: Voorthuizenstraat 245

postcode: 2573 AH Den Haag

telefoon: 070 -36 17 017