TITLE

DESCRIPTION

[title_nd title=”VRIJE DAGEN” tag=”h1″ style=”subtitle” align=”left” color=”#a4a4a4″]
[title_nd title=”Feestdagen, vakanties en ook marge-dagen vallen elk schooljaar op andere data.” tag=”h3″ style=”subtitle” align=”left” color=”#009eca”]
[divider_nd size=”big” align=”left” color=”#33b1d5″]

OP MAANDAG 31 AUGUSTUS 2020 BEGINT HET SCHOOLJAAR 2020-2021

margedag: 14-09-2020 (startgesprekken)
PRINSJESDAG: 15-09-2020
HERFSTVAKANTIE: 19-10-2020 t/m 23-10-2020
margedag: 25-11-2020 (studiedag leerkrachten)
margemiddag: 04-12-2020 (alleen middag vrij vanwege Sinterklaas)
margemiddag: 18-12-2020
(A/B groep in ochtend kerstviering; daarna zijn de kinderen vrij)
KERSTVAKANTIE: 21-12-2020 t/m 01-01-2021
margedag: 10-02-2021 (studiedag leerkrachten)
VOORJAARSVAKANTIE: 22-02-2021 t/m 28-02-2021
GOEDE VRIJDAG EN PASEN: 02-04-2021 t/m 05-04-2021
MEIVAKANTIE: 26-04-2021 t/m 07-05-2021
HEMELVAARTVAKANTIE: 13-05-2021 t/m 14-05-2021
margemiddag: 19-05-2021 (middag vrij i.v.m. inrichten Lentefeest)
PINKSTEREN: 24-05-2021
margedag: 25-06-2021 (teamuitje)
margemiddag: 16-07-2021 (middag vrij, laatste schooldag)
ZOMERVAKANTIE 2021: 19-07-2021 t/m 27-08-2021

OP MAANDAG 30 AUGUSTUS 2021 BEGINT HET SCHOOLJAAR 2021-2022

MARGE-DAGEN

Margedagen kunnen ingeroosterd worden omdat de kinderen teveel lesuren maken. De leerkrachten gebruiken deze dagen als studie-vergader-dagen.

De marge-dagen worden ruim van tevoren aangekondigd. Als de opvang van de kinderen tijdens de marge-dagen problemen geeft, is er mogelijkheid om ze op school op te vangen. Ouders moeten dit dan vooraf bij de groepsleerkracht aangeven.

DE LAATSTE TWEE WEKEN

In de laatste weken voor de zomervakantie is er een speciaal rooster. Betrokkenen worden hier ruim op tijd van op de hoogte gebracht.

BASISSCHOOL

directeur: Henri Reijgersberg

mobiel: 06 - 498 745 89

e-mail: info@delareyschool.nl

bevoegd gezag: De Haagse Scholen

BRI-nummer: 19SI

schooltype: bo

profiel: kunstmagneet

DLR

adres: De la Reyweg 212

postcode: 2571 GH Den Haag

telefoon: 070 - 36 17 017

VHS

adres: Voorthuizenstraat 245

postcode: 2573 AH Den Haag

telefoon: 070 -36 17 017